پلیس سایت

   پلیس سایت

کاربر گرامی:

از انجایی که نظارت دقیق و پیوسته در همه سایت های داخلی اعضا، بسیار مشکل و به نوعی غیر قابل کنترل می باشد لذا شما پلیس ما باشید. لطفا درصورت مشاهده هرگونه متن و یا عکسی که با قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین مک وب و شرع مغایرت داشته باشد را با ذکر دقیق مورد از طریق فرم زیر به ما اعلام فرمایید.